บริจาค
[woocommerce_one_page_checkout template="product-single" product_ids="2950"]

Donation Form

[wc_quick_donation type="radio"]