ไทย | English  
 

ข่าว19 กรกฎาคม, 2560 ขอบคุณคุณนิชคุณ หรเวชคุณ คุณแม่เย็นจิต และกลุ่มแฟนคลับ Hottest สำหรับเงินบริจาค

21 มิถุนายน, 2560 ขอบคุณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำหรับเงินบริจาค

05 มิถุนายน, 2560 ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับเงินบริจาค

04 พฤษภาคม, 2560 สรุปผลประกอบการปี 2559

04 พฤษภาคม, 2560 ผลการดำเนินงานปี 2559 โครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุข

04 พฤษภาคม, 2560 การประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ 2560: เราจะเดินทางไปอิตาลี

04 พฤษภาคม, 2560 กิจกรรมต่างๆ และการระดมทุนของชมรมสร้างรอยยิ้ม

27 เมษายน, 2560 ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับการช่วยจัดเตรียมแฟ้มผู้่ป่วย

12 เมษายน, 2560 ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ช่วยสนับสนุนงานการกุศล Smile Carnival

30 มีนาคม, 2560 ร่วมสร้างรอยยิ้มกับเทศกาลแห่งรอยยิ้ม “Smile Carnival”

ต่อไป >>

19 กรกฎาคม 2560

ขอบคุณคุณนิชคุณ หรเวชคุณ คุณแม่เย็นจิต และกลุ่มแฟนคลับ Hottest สำหรับเงินบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดอีกหนึ่งปี คุณนิชคุณ หรเวชคุณร่วมกับเหล่า Hottest (แฟนคลับ) ได้จัดโครงการ “ยิ้มจากคุณ =] SMILE2GETHERระดมเงินบริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมียอดบริจาคสูงถึง 3,154,100 บาท เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณ คุณนิชคุณ หรเวชคุณ คุณแม่เย็นจิต หรเวชคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) และกลุ่มแฟนคลับสำหรับความสนับสนุน และน้ำใจที่ช่วยกันคืนสิ่งดีๆ กลับให้สังคม 

1726.jpg

21 มิถุนายน 2560

ขอบคุณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำหรับเงินบริจาคคุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมีคุณเควิน เจ บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุข โดยร่วมโครงการเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เข้าถึงกระบวนการรักษาแบบบูรณาการได้ง่ายขึ้น

1724.jpg

ภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2. คุณเควิน เจ บูเว่ส์ ประธานมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

05 มิถุนายน 2560

ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับเงินบริจาคคุณอารยา ภู่พานิช (กลางภาพ) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 145,000 บาทให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งสำหรับความสนับสนุนในครั้งนี้

1720.jpg

04 พฤษภาคม 2560

สรุปผลประกอบการปี 2559ในปี 2559 มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมอบการผ่าตัดรักษาไปทั้งสิ้น 1,140 ครั้ง มีการจัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์ 4 โครงการที่แม่ฮ่องสอนในเดือนกุมภาพันธ์ ยโสธรในเดือนพฤษภาคม หนองคายในเดือนกันยายน และแม่สอดในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่องไม่จำกัดระยะเวลาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จบไปแล้วที่ตรัง และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ใน ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา และนครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้ส่งแพทย์อาสาสมัครไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางการแพทย์ NEXT Media Conference เมื่อวันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2559 ที่เวอร์จิเนียบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 • จำนวนการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย 1,140 ครั้ง
 • โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์ 4 โครงการที่แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองคาย และแม่สอด

1. แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2559

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 98 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 65 ราย

จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 76 ขั้นตอน 

1673.jpg

1674.jpg

1676.jpg

2. ยโสธร วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2559

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลยโสธร

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 201 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 99 ราย

จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 100 ขั้นตอน 

1677.jpg

1678.jpg

1679.jpg

3. หนองคาย วันที่ 5 – 9 กันยายน 2559

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลหนองคาย

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 114 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 70 ราย

จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 72 ขั้นตอน 

1681.jpg

1682.jpg

4. แม่สอด วันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2559

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 146 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 114 ราย

จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 125 ขั้นตอน 

1686.jpg

1690.jpg

1691.jpg

 • โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่องไม่จำกัดระยะเวลา 6 โครงการที่ ตรัง ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา และนครราชสีมา 

1692.jpg

1. ตรัง

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลตรัง

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: 100 ราย

สถานะ: จบโครงการ

2. ชลบุรี

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: 70 ราย

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

3. เชียงใหม่

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: ผ่าตัด 100 ราย/ฝึกพูด 100 ราย

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

4. พิษณุโลก

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลพุทธชินราช 

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: 100 ราย

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

5. สงขลา

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: 100 ราย

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

6. นครราชสีมา

โรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จำนวนคนไข้ที่ตั้งเป้าไว้: ผ่าตัด 100 ราย/ฝึกพูด 50 ราย/ใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก 50 ราย

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 • โครงการรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 20 ราย
 • แพทย์ 7 ท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางการแพทย์ NEXT Media Conference เมื่อวันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2559 ที่เวอร์จิเนียบีช รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • กิจกรรมระดมทุน 2 งาน

1. งานวิ่งการกุศล Colour Miles for Smiles 2559

นักวิ่งผู้ใจบุญกว่า 3,000 คนมารวมตัวกันเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ในงานวิ่งการกุศล “Colour Miles for Smiles 2016: Neon Edition” ที่สวนลุมพินี ซึ่งจัดขึ้นโดยอาสาสมัครนักเรียนชมรมสร้างรอยยิ้มจากโรงเรียนนานาชาติ 11 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยระดมทุนได้ถึง 3.8 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมพลังของเยาวชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

งานวิ่งการกุศลครั้งนี้มีธีมเป็นสีนีออน ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร และทุกๆ 1 กิโลเมตรมีกิจกรรมสร้างความสนุก ซึ่งนอกจากจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปแล้ว ในวันงานยังมีดาราเซเลบผู้ใจบุญหลายท่านเข้าร่วมงานด้วย อาทิ ปีโป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์ และคลอเดีย อาทิตยา เคร้ก นักแสดงชื่อดังจากซีรีย์ฮอร์โมน และเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดารา และนักปั้นมือทองชื่อดัง

1693.jpg

1694.jpg

1695.jpg

2. งานชกมวยการกุศลไฟท์ไนท์ 2559

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มจัดกิจกรรมชกมวยการกุศลประจำปี “ไฟท์ ไนท์” เป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ ร.ร. ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ระดมทุนได้ 5,552,500 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ ในการมอบการผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

งาน “ไฟท์ไนท์” ไม่ได้มีแค่เพียงการชกมวยของผู้บริหารที่สนุกสนานเร้าใจเท่านั้น แต่พร้อมไปด้วยมื้ออาหารสุดหรู วีดีโอการชกมวยในอดีต การประมูลเงียบเพื่อการกุศล และรางวัลมากมาย มูลนิธิฯ ขอใช้พื้นที่นี้เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน ผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ ที่นี้

1699.jpg

1701.jpg

1700.jpg

 

04 พฤษภาคม 2560

ผลการดำเนินงานปี 2559 โครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุขในปี 2559 โครงการรอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุขประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยงบประมาณที่ 20,210,000 บาท มีการทำงานใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมอบการรักษาแบบบูรณาการให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่องไม่จำกัดระยะเวลาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่ จ. ตรัง รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ. นครราชสีมา สนับสนุนโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์ที่โรงพยาบาลแม่สอดในเดือนพฤศจิกายน 2559 มอบการผ่าตัดรักษาไปทั้งสิ้น 57 ราย

นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกพูดที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ จ. นครราชสีมา และจัดค่ายฝึกพูดในเดือน ต.ค. 2559 ที่ จ. สุรินทร์ โดยมีครอบครัวผู้ป่วย 25 ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโครงการรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 17 ราย ซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และจัดทำแอพพลิเคชั่นในรูปแบบสามมิติชื่อ 3D Burn Resuscitation เพื่อช่วยในการให้การรักษาคนไข้แผลไหม้ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Android และ IOS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.operationsmile.or.th/files/6814/9270/5921/BSHH_2016_Annual_Report_TH.pdf  

1702.jpg

04 พฤษภาคม 2560

การประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ 2560: เราจะเดินทางไปอิตาลีมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย มีความยินดีที่จะแจ้งว่า เรากำลังจะส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติประจำปี ครั้งที่ 26 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คนจาก 29 ประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทั้งในด้านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และงานที่มูลนิธิฯ ทำอยู่ผ่านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

ผู้เข้าร่วมประชุม: งานประชุมครั้งนี้เปิดให้นักเรียนอายุระหว่าง 15 ถึง 22 ปี เข้าร่วม หากอายุน้อยกว่า 15 ปี จะต้องผ่านการศึกษาปีแรกของระดับมัธยมปลายก่อนการประชุม

เนื้อหาการประชุม: การประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีค่า พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้เกี่ยวกับงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆ ตลอดการประชุม ชมวีดีโอการประชุมครั้งล่าสุดได้ที่ http://studentprograms.operationsmile.org/video/iscl-2016-highlights/  

เวลา และสถานที่: การประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ 2560 จัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2560 ที่ ร.ร. Fraterna Domus กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ค่าใช้จ่าย: ค่าลงทะเบียนจำนวน 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าที่พัก อาหาร และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการประชุม โดยผู้เข้าประชุมต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่สนามบิน Leonardo da Vinci-Fiumicino (FCO) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่าด้วยตนเอง โดยมีค่าลงทะเบียนสำรองสิทธิอยู่ที่ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

สัมผัสประสบการณ์ในอิตาลี: เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ในฤดูร้อนนี้ เราจะได้ร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศอิตาลี ในการมอบประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับนักเรียนทุกคน  โดยจะมีการเดินทางออกนอกที่พักเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอิตาลี และผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาในการประชุม ซึ่งจะมีการแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะพาไปในภายหลัง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จะมอบทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ทุนให้กับอาสาสมัครนักเรียน เป็นค่าลงทะเบียนจำนวน 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมยังต้องชำระค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเอง

มูลนิธิฯ คาดว่าจะส่งตัวแทนนักเรียน 5 – 10 คนเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่โรม หากสนใจ สามารถส่งอีเมลเพื่อสอบถามหรือลงทะเบียนสำรองสิทธิได้ที่คุณแองจี้ ที่ Angelee.b@operationsmile.org

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ 2560 ได้ที่ http://studentprograms.operationsmile.org/islc-2017/

1703.jpg

04 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมต่างๆ และการระดมทุนของชมรมสร้างรอยยิ้ม • โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ ระดมทุนเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้ 40,000 บาท ในงานคริสต์มาสปี 2559 

1708.jpg

1710.jpg

1711.jpg

 • โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์

ชมรมสร้างรอยยิ้มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ จัดงานระดมทุนครั้งแรกของปีเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา สมาชิกชมรม 12 คนได้จัดเตรียม อาหารว่างเพื่อสุขภาพ เช่น พาร์เฟต์, กราโนล่า บาร์, น้ำผลไม้สด, สมูทตี้ และแพนเค้ก เพื่อนำมาออกจำหน่ายในช่วงพักในวันเพื่อสุขภาพ

1712.jpg

1713.jpg

1714.jpg

 • โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน โรงเรียนบางกอกพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติเวลส์

โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน โรงเรียนบางกอกพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติเวลส์ร่วมกันเป็นตัวแทนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในงานประชุม SerVICE Student Conference ที่โรงเรียนบางกอกพัฒนา ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคมที่ผ่านมา ผู้นำนักเรียน และอาสาสมัครได้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิฯ และชมรมสร้างรอยยิ้ม ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่         

โดยงานประชุมครั้งนี้ โรงเรียนบางกอกพัฒนาประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพ สมาชิกชมรมสร้างรอยยิ้มได้ช่วยกันเตรียมเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่      

 • โรงเรียนนานาชาติแอสคอต

งาน Family Fun Day เป็นงานการกุศลประจำปีของโรงเรียนนานาชาติแอสคอตที่มีการระดมทุนเพื่อองค์กรการกุศลที่ถูกเลือก และในปีนี้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการแนะนำงานก่อนถึงวันจริง ชมรมสร้างรอยยิ้มของแอสคอต และนักเรียนหลักสูตร IB ได้รับมอบหมายในการประชาสัมพันธ์มูลนิธิสร้างรอยยิ้มทั่วโรงเรียน ซึ่งในปีนี้งานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา และระดมทุนได้ถึง 110,000 บาท 

1715.jpg

 • โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ชมรมสร้างรอยยิ้มอันดับล่าสุดได้จัดงานเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนเกี่ยวกับมูลนิธิฯ และเด็กๆ ที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติบนใบหน้า อาทิ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าสร้างรอยยิ้มเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย

 • โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยเทศกาลแห่งความรักประจำปี จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู (PTA) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของผู้ปกครอง คุณครู และเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีบูธที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนด้วยกัน และผู้เข้าร่วมงานได้เล่นเกมส์ต่างๆ โดยเก็บค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย รายได้มอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ  เพื่อช่วยสร้างรอยยิ้ม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

27 เมษายน 2560

ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับการช่วยจัดเตรียมแฟ้มผู้่ป่วยเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ.) พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 50 คน แบ่งปันความรักให้สังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มภายใต้โครงการ ‘รอยยิ้มสดใส หัวใจเปี่ยมสุข’ โดยโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้งานต่างๆ ของมูลนิธิฯ ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน หลีกเลี่ยงปัญหาภารกิจหยุดชะงัก เพราะขาดเงินทุน และร่วมสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยที่ยากไร้เข้าถึงกระบวนการรักษาแบบบูรณาการได้ง่ายขึ้น 

ภายในเวลาสองชั่วโมงครึ่ง อาสาฯ ได้จัดเตรียมแฟ้มผู้ป่วยจำนวน 400 แฟ้มเพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ในนามของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนของพวกเขา เราขอแสดงความขอบคุณแก่อาสาสมัครทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

1640.jpg

1641.jpg

1643.jpg

1642.jpg

12 เมษายน 2560

ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ช่วยสนับสนุนงานการกุศล Smile Carnivalมูลนิธิสร้างรอยยิ้มขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนงานการกุศล Smile Carnival 2017 เทศกาลแห่งรอยยิ้ม ซึ่งจัดขึ้นโดยตัวแทนนักเรียนชมรมสร้างรอยยิ้มจากโรงเรียนนานาชาติ 12 โรงเรียนเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ขอขอบคุณอาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจ และร่วมมือกันมอบรอยยิ้มที่สดใสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

1635.jpg

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินสด:
เครื่องดื่มกระทิงแดง เป๊ปซี่-โคล่า บริษัท สยามสินธร จำกัด ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ไต้หวัน บริษัท ไดนามิคแอร์คาร์โก้ จำกัด ฮอนด้า บริษัทมิเนอร์วา แมเนจเมนท์ คอลซัลติ้งจำกัด โรงแรมวีรันดารีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์:
โรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร โรงแรมอนันตรา บ้านราชประสงค์ อนันตราสปา แอดติจูดรูฟท็อปบาร์แอนด์เรสเตอรองท์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต โรงแรมเลอเมอริเดียน จาร์การ์ตา โรงแรมเดอะโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ โรงแรมชีวาศรมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ท หัวหิน โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  โรงแรมโกลว์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมโกลว์อีลิกเซียร์ เกาะยาวใหญ่ โรงแรมมายเฮ้าส์ป่าตองฮิลล์รีสอร์ท โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมอาร์เดียรีสอร์ทพูลวิลล่า อัมพวา โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมฟิวชั่นรีสอร์ท เวียตนาม  โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมแมริออทเอ็กเซกคิวทีฟอพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สาทรวิสต้า โรงแรมแมริออทเอ็กเซกคิวทีฟอพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท พาร์ค โรงแรมริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โรงแรมสปริงฟิลด์แอทซีรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต ไอแคมป์ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซีพี-เมจิ  พัดลมฮาตาริ โรงเรียนสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ยาหม่องเทพ เจซี นิวซีแลนด์ คอมแบ็ท มาสเตอร์ไรซ์ สยามทูไนท์ รายการเช้านี้ประเทศไทย บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทอินบีทวีน คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด น้ำดื่มตราสิงห์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี น้ำดื่มเนสท์เล่ เครื่องดื่มปลูกปั่น บริษัทเอไอเอ จำกัด รักส์ คอร์เนอร์ ห้องอาหารคอฟฟี่บีนบายดาว ห้องอาหารเดอะคิทเท่นคอฟฟี่ ห้องอาหารต้นกล้าฟ้าใส ไอศกรีมวอลล์ ไดมอนด์เกรนส์ บริษัทวันไทยฟู้ดส์ จำกัด (ยำยำ) บริษัทวัฒนสุข จำกัด  บริษัทชุนไก จำกัด การ์มิน โฮลี่โมลี่ เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) ห้องอาหารซาราส อินเดียนโฮสท์ 

30 มีนาคม 2560

ร่วมสร้างรอยยิ้มกับเทศกาลแห่งรอยยิ้ม “Smile Carnival”ร่วมทำบุญกับออม สุชาร์ มานะยิ่ง เทย่า โรเจอร์ส และซาร่า บอลล์ ในงาน “Smile Carnival” วันเสาร์ที่ 1 เมษายนนี้ เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่สนามศุภชลาศัย บัตรราคา 500 บาท สนุกสนานไปกับกิจกรรม และเกมส์มากมาย รายได้มอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

เตรียมนับถอยหลังพบกับมหกรรมความสนุกครั้งใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกับเทศกาลแห่งรอยยิ้ม “Smile Carnival 2017” กิจกรรมการกุศลที่จะมอบความแปลกใหม่ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ชมรมนักเรียนสร้างรอยยิ้มจาก 12 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ รวมตัวกันแสดงพลังเยาวชนจัดงาน “Smile Carnival 2017” อิ่มอร่อยไปกับอาหารนานาชนิด เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสร้างสีสันจากวงดนตรีสด และดีเจ สนุกไปกับเกมส์ต่างๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พิเศษสุด พบกับนักแสดงชื่อดัง ออม สุชาร์ มานะยิ่ง ทูตสร้างรอยยิ้ม เทย่า โรเจอร์ส และซาร่า บอลล์ นักแสดงและนางแบบชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสัน

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท เต็มอิ่มกับความสนุกจาก 15 ซุ้มกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์คลาสสิกอย่างขี่วัวกระทิงหรือร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Maid Café ตลอดจนเกมส์เขาวงกตแสนสนุก และอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/qkytx1

พบกันวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าสนามศุภชลาศัย (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. รับประกันความสุขด้วยกิจกรรมหลากหลาย และบรรยากาศภายในงาน

รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อมอบการผ่าตัดรักษาให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิต และสร้างรอยยิ้มใหม่ให้กับพวกเขา โดยเราจะไม่หยุดจนกว่าเด็กคนสุดท้ายที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้รับการรักษา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โทร. 02 075 2700 – 2 หรืออีเมล thailand@operationsmile.org ติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค OperationSmileThailand

1634.jpg

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินสด:

เครื่องดื่มกระทิงแดง เป๊ปซี่-โคล่า บริษัท สยามสินธร จำกัด ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ไต้หวัน บริษัท ไดนามิคแอร์คาร์โก้ จำกัด ฮอนด้า บริษัทมิเนอร์วา แมเนจเมนท์ คอลซัลติ้งจำกัด โรงแรมวีรันดารีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์:

โรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร โรงแรมอนันตรา บ้านราชประสงค์ อนันตราสปา แอดติจูดรูฟท็อปบาร์แอนด์เรสเตอรองท์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต โรงแรมเลอเมอริเดียน จาร์การ์ตา โรงแรมเดอะโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ โรงแรมชีวาศรมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ท หัวหิน โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  โรงแรมโกลว์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมโกลว์อีลิกเซียร์ เกาะยาวใหญ่ โรงแรมมายเฮ้าส์ป่าตองฮิลล์รีสอร์ท โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมอาร์เดียรีสอร์ทพูลวิลล่า อัมพวา โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมฟิวชั่นรีสอร์ท เวียตนาม  โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมแมริออทเอ็กเซกคิวทีฟอพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สาทรวิสต้า โรงแรมแมริออทเอ็กเซกคิวทีฟอพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท พาร์ค โรงแรมริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โรงแรมสปริงฟิลด์แอทซีรีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต ไอแคมป์ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซีพี-เมจิ  พัดลมฮาตาริ โรงเรียนสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ยาหม่องเทพ เจซี นิวซีแลนด์ คอมแบ็ท มาสเตอร์ไรซ์ สยามทูไนท์ รายการเช้านี้ประเทศไทย บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทอินบีทวีน คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด น้ำดื่มตราสิงห์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี น้ำดื่มเนสท์เล่ เครื่องดื่มปลูกปั่น บริษัทเอไอเอ จำกัด รักส์ คอร์เนอร์ ห้องอาหารคอฟฟี่บีนบายดาว ห้องอาหารเดอะคิทเท่นคอฟฟี่ ห้องอาหารต้นกล้าฟ้าใส ไอศกรีมวอลล์ ไดมอนด์เกรนส์ บริษัทวันไทยฟู้ดส์ จำกัด (ยำยำ) บริษัทวัฒนสุข จำกัด  บริษัทชุนไก จำกัด การ์มิน โฮลี่โมลี่ เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) ห้องอาหารซาราส อินเดียนโฮสท์

อาสาสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ  12 โรงเรียน ที่ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาตินิสท์ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สุขุมวิท 107 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติเวลส์ โรงเรียนนานาชาติแอสคอต กรุงเทพฯ โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน              

********************************

เกี่ยวกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับในประเทศไทย การออกหน่วยลงพื้นที่ให้การผ่าตัดครั้งแรกของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จึงได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศล ให้การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้ อาศัยในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการมอบการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้มไปแล้วกว่า 12,000 ครั้ง จากความอุตสาหะของคณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร และคณะทำงานอาสาสมัครของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม


ต่อไป >>
SHARE    
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2560 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112