ไทย | English  
 

รายงานภารกิจ


ประเทศไทยตาก - พฤศจิกายน 3 to พฤศจิกายน 8, 2019

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: อ. แม่สอด จ. ตาก 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 542 337

สุรินทร์ - กันยายน 9 to กันยายน 13, 2019

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

 

สถานที่: อ. เมือง จ. สุรินทร์

 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสุรินทร์
ที่อยู่: 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 044 511 757

แม่ฮ่องสอน - กุมภาพันธ์ 11 to กุมภาพันธ์ 15, 2019

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
ที่อยู่: 101 ถ. สิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053 611 378 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด:  


แม่สอด - พฤศจิกายน 4 to พฤศจิกายน 9, 2018

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: อ. แม่สอด จ. ตาก 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 542 337

บึงกาฬ - กันยายน 10 to กันยายน 14, 2018

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดบึกาฬ

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลบึงกาฬ
  ที่อยู่: 255 หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์: 062 835 8325  

แม่ฮ่องสอน - กุมภาพันธ์ 11 to กุมภาพันธ์ 15, 2018

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
ที่อยู่: 101 ถ. สิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053 611 378 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด:  


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 5 to พฤศจิกายน 10, 2017

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: อ. แม่สอด จ. ตาก 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 542 337

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 142 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 103 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 121 ขั้นตอน

เชัียงใหม่ - สิงหาคม 18 to สิงหาคม 18, 2017

โครงการออกหน่วย: แบบไม่จำกัดระยะเวลา


สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700


จำนวนคนไข้: 50 ราย สำหรับผ่าตัด 50 รายสำหรับฝึกพูด
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดและฝึกพูด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ชลบุรี - กรกฎาคม 5 to กรกฎาคม 5, 2017

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดชลบุรี

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 ม. 2 ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 931 000

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ 
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ 


นครศรีธรรมราช - เมษายน 26 to เมษายน 26, 2017

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 98 ถ. ราชดำเนิน ต. ในเมือง จ. นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์: 075 340 250  

จำนวนคนไข้: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ตรัง - เมษายน 19 to เมษายน 19, 2017

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดตรัง  

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลตรัง
ที่อยู่: 69 ถนนโคกขัน ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 
โทรศัพท์: 075 201 500 

จำนวนคนไข้: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


แม่ฮ่องสอน - กุมภาพันธ์ 20 to กุมภาพันธ์ 24, 2017

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
ที่อยู่: 101 ถ. สิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053 611 378 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 88 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 56 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 60 ขั้นตอน 


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 6 to พฤศจิกายน 11, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดตาก

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด 
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 542 337

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 146 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 114 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 125 ขั้นตอน 

 

  


หนองคาย - กันยายน 5 to กันยายน 9, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดหนองคาย  

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลหนองคาย
ที่อยู่: 1158 ม. 3 ถ. มีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042 413 456

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 114 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 70 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 72 ขั้นตอน


พิษณุโลก - สิงหาคม 26 to สิงหาคม 26, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่อยู่: 90  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก
โทรศัพท์: 055 219 844

จำนวนคนไข้: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


เชียงใหม่ - สิงหาคม 17 to สิงหาคม 17, 2016

โครงการออกหน่วย: แบบไม่จำกัดระยะเวลา


สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700


จำนวนคนไข้: 100 ราย สำหรับผ่าตัด 100 รายสำหรับฝึกพูด
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดและฝึกพูด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ยโสธร - พฤษภาคม 9 to พฤษภาคม 13, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดยโสธร 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลยโสธร 
ที่อยู่: 26 หมู่ 7 ถ. แจ้งสนิท อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
โทรศัพท์: 045 722 547

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 201 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 99 ราย 
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 100 ครั้ง


ชลบุรี - พฤษภาคม 3 to พฤษภาคม 3, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดชลบุรี

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 ม. 2 ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 931 000

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 70 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 70 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 70 ขั้นตอน 


ตรัง - เมษายน 19 to เมษายน 19, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดตรัง  

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลตรัง
ที่อยู่: 69 ถนนโคกขัน ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ.ตรัง 
โทรศัพท์: 075 201 500 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 50 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 50 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 50 ขั้นตอน


แม่ฮ่องสอน - กุมภาพันธ์ 9 to กุมภาพันธ์ 13, 2016

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
ที่อยู่: 101 ถ. สิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053 611 378 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 98 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 65 ราย 
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด:
76 ขั้นตอน

 


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 1 to พฤศจิกายน 6, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดตาก

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล 
ที่อยู่: 222 หมู่ 9 ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 581 222

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 177 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 121 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 140 ขั้นตอน


นครศรีธรรมราช - ตุลาคม 14 to ตุลาคม 14, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 98 ถ. ราชดำเนิน ต. ในเมือง จ. นครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์: 075 340 250  

จำนวนคนไข้: 60 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ศรีสะเกษ - กันยายน 7 to กันยายน 11, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่อยู่: 0859 ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045 612 502

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 133 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 65 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 74 ขั้นตอน


สงขลา - กรกฎาคม 20 to กรกฎาคม 20, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดสงขลา 

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่อยู่: 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์: 074 455 000

จำนวนคนไข้: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


นครราชสีมา - มิถุนายน 9 to มิถุนายน 9, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ที่อยู่: 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 235 000

จำนวนคนไข้ (ผ่าตัด): 110 ราย
จำนวนคนไข้ (แนม):  60 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ชลบุรี - พฤษภาคม 7 to พฤษภาคม 10, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดชลบุรี

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 ม. 2 ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 931 000

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 74
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 47
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 48


เชียงใหม่ - เมษายน 24 to เมษายน 24, 2015

โครงการออกหน่วย: แบบไม่จำกัดระยะเวลา


สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700


จำนวนคนไข้: 60 ราย สำหรับผ่าตัด 40 รายสำหรับฝึกพูด
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดและฝึกพูด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


พิษณุโลก - มีนาคม 9 to มีนาคม 9, 2015

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่อยู่: 90  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก
โทรศัพท์: 055 219 844

จำนวนคนไข้: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


นนทบุรี - ธันวาคม 26 to ธันวาคม 26, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโรงพยาบาล: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
ที่อยู่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
โทรศัพท์: 02 502 2345

จำนวนคนไข้คัดกรอง: 50
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 2 to พฤศจิกายน 7, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดตาก

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ในเขตเทศบาล อ. แม่สอด ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 533 046

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 156 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 107 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 122 ขั้นตอน


นครพนม - กันยายน 1 to กันยายน 5, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนครพนม

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลนครพนม
ที่อยู่: 270 ถ. อภิบาลบัญชา ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 48000
โทรศัพท์: 042 511 424, 042 511 422 

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 46
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 33
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 40


อุดรธานี - สิงหาคม 20 to สิงหาคม 20, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลอุดรธานี
ที่อยู่: 33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042 348 612, 348 638, 348 888-917

จำนวนคนไข้คัดกรอง: 100
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ

 


นครราชสีมา - มิถุนายน 5 to มิถุนายน 5, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ที่อยู่: 49 ถ. ช้างเผือก ต. ในเมือง อ. เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 235 000


จำนวนคนไข้: 120 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


สุรินทร์ - กุมภาพันธ์ 17 to กุมภาพันธ์ 21, 2014

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสุรินทร์
ที่อยู่: 68 ถ. หลักเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 044 511 757

จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 112
จำนวนคนไข้ที่
เข้ารับการผ่าตัด: 68
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 70

กรุงเทพฯ - ธันวาคม 23 to ธันวาคม 23, 2013

รูปแบบโครงการ: โครงการแบบไม่จำกัดระยะเวลา

สถานที่: จังหวัดกรุงเทพฯ


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลกลาง
ที่อยู่: 514 ถ. หลวง ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่ย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02 220 8000


จำนวนคนไข้: 40 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


อุบลราชธานี - กันยายน 13 to กันยายน 13, 2013

จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่อยู่: 112 ถ. สรรพสิทธิ์ อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 244 973

การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา 13-16 กันยายน 2556
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 85 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


เชียงใหม่ - เมษายน 18 to เมษายน 18, 2013

โครงการออกหน่วย: แบบไม่จำกัดระยะเวลา
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: กำลังดำเนินการ
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


ศรีสะเกษ - กุมภาพันธ์ 18 to กุมภาพันธ์ 21, 2013

รูปแบบโครงการ: โครงการออกหน่วยแบบจำกัดระยะเวลา


สถานที่: จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่อยู่: 0859 ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045 612 502


จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 102 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 61 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 66


นนทบุรี - ธันวาคม 26 to ธันวาคม 26, 2012

สถานที่: จังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงพยาบาล: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 222 หมู่ 1 ถ. ติวานนท์ ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02 502 2345
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 35 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


เชียงใหม่ - ธันวาคม 12 to ธันวาคม 12, 2012

สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 100 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 100 ขั้นตอน


นครศรีธรรมราช - ตุลาคม 18 to ตุลาคม 18, 2012

สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 198 ถ. ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 075 340 773
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 85 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 85 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 85 ขั้นตอน


อุบลราชธานี - กันยายน 20 to กันยายน 25, 2012

สถานที่: จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่อยู่: 112 ถ. สรรพสิทธิ์ อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 244 973


จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 96 ราย

จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 
การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา 73 ราย
การผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา 10 ราย


จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด:
การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา 74 ขั้นตอน
การผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา 10 ขั้นตอน


ชลบุรี - สิงหาคม 9 to สิงหาคม 9, 2012

สถานที่: จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 931 000
จำนวนคนไข้คัดกรอง: 70 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 70 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 70 ขั้นตอน


พิษณุโลก - กรกฎาคม 10 to กรกฎาคม 10, 2012

สถานที่: จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่อยู่: 90  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก
โทรศัพท์: 055 219 844
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 85 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


นครราชสีมา - มิถุนายน 20 to มิถุนายน 20, 2012

สถานที่: จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ที่อยู่: 49 ถ. ช้างเผือก ต. ในเมือง อ. เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 235 000
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 85 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 85 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 85 ขั้นตอน


ขอนแก่น - มิถุนายน 7 to มิถุนายน 7, 2012

สถานที่: จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่อยู่: 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. ในเมือง ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043 363 031, 043 363 111
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 85 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 85 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 85 ขั้นตอน


น่าน - กุมภาพันธ์ 13 to กุมภาพันธ์ 17, 2012

สถานที่: จังหวัดน่าน
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลน่าน
ที่อยู่: 1 วรวิชัย ในเมือง อ. เมือง น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 771 620-1
การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 34 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 23 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 24
การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 37 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: กำลังดำเนินการ


สงขลา - ธันวาคม 15 to ธันวาคม 15, 2011

สถานที่: จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่อยู่: 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 455 000
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 50 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 50 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 67


อุบลราชธานี - ธันวาคม 1 to ธันวาคม 1, 2011

สถานที่: จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่อยู่: 112 ถ. สรรพสิทธิ์ อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 244 973
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 42 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 42 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: ไม่มี


พิษณุโลก - พฤศจิกายน 28 to พฤศจิกายน 28, 2011

สถานที่: จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่อยู่: 90  ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055 219 844
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 100 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 104


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 6 to พฤศจิกายน 11, 2011

สถานที่: แม่สอด จังหวัดตาก
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ในเขตเทศบาล อ. แม่สอด ตาก 63110
โทรศัพท์: 055 533 046
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 161 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 129 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 147


ตรัง - ตุลาคม 18 to ตุลาคม 21, 2011

แคมป์ฝึกพูด
สถานที่: จังหวัดตรัง
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลตรัง
ที่อยู่: 69  ถ. โคกขัน ทับเที่ยง อ. เมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์: 075 218 018, 075 217 167-75, 075 218 363
ครอบครัว 60 ครอบครัวเข้าร่วมฝึกอบรม
38 ครอบครัวเข้าฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน
22 ครอบครัวเข้าฝึกอบรมเป็นเวลา 1 วัน


เชียงใหม่ - ตุลาคม 13 to ตุลาคม 13, 2011

สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่อยู่: 110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 947 700
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 100 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 100 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 112


ชลบุรี - กันยายน 22 to กันยายน 22, 2011

สถานที่: จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 หมู่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. บ้านสวน อ. เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 931 000
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 80 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 80 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 81


ขอนแก่น - กรกฎาคม 7 to กรกฎาคม 7, 2011

สถานที่: จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่อยู่: 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. ในเมือง ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043 363 031, 043 363 111
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 120 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 120 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 121


อุบลราชธานี - พฤษภาคม 25 to พฤษภาคม 25, 2011

สถานที่: จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่อยู่: 112 ถ. สรรพสิทธิ์ อ. เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 244 973
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 50 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 50 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 53


สุรินทร์ - เมษายน 25 to เมษายน 29, 2011

สถานที่: จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสุรินทร์
ที่อยู่: 68 ถ. หลักเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 044 511 757
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 97 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา 52 ราย การผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา 49 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: การผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา 52  การผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา 55


สกลนคร - กุมภาพันธ์ 7 to กุมภาพันธ์ 11, 2011

สถานที่: จังหวัดสกลนคร
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลสกลนคร
ที่อยู่: 1041 ถ. เจริญเมือง ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042 711 615
จำนวนคนไข้วันคัดกรอง: 109 ราย
จำนวนคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัด: 48 ราย
จำนวนขั้นตอนการผ่าตัด: 48


เวียนเทียน - กุมภาพันธ์ 8 to กุมภาพันธ์ 12, 2010

จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม สิงคโปร์ และบริษัทแซงโก้ ทำให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดแก่คนไข้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซ่า ประเทศลาว

นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ไอเอสบีเข้าร่วมดครงการออกหน่วยครั้งนี้ เพื่อที่จะสังเกตการณ์การผ่าตัด และเล่นกับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด


อุบลราชธานี - พฤศจิกายน 23 to พฤศจิกายน 26, 2009

ผู้ประสานงาน: นุช


สุรินทร์ - พฤศจิกายน 2 to พฤศจิกายน 7, 2009

ผู้ประสานงาน: นุช


นครศรีธรรมราช - ตุลาคม 19 to ตุลาคม 22, 2009

ผู้ประสานงาน: นุช


แม่สอด ตาก - พฤศจิกายน 2 to พฤศจิกายน 7, 2008

วัน: 2-7 พฤศจิกายน 2551
วันคัดกรอง: 2 พฤศจิกายน เวลา 8:00 - 16:00 น.
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลแม่สอด
ที่อยู่: 175/16 ถ. ศรีพานิช ในเขตเทศบาล อ. แม่สอด ตาก
โทรศัพท์: 055 533 046


น่าน - กันยายน 29 to ตุลาคม 3, 2008

วัน: กันยายน - ตุลาคม 2551
โรงพยาบาลน่าน
ที่อยู่: 1 วรวิชัย ในเมือง อ. เมือง น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 771 620-1


ยโสธร - กันยายน 8 to กันยายน 12, 2008

วันคัดกรอง: 8 กันยายน
โรงพยาบาลยโสธร
ที่อยู่: 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลทัดทอง เมือง ยโสธร 35000
โทรศัพท์: 045 722 547
SHARE    
ช่วยเหลือ
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยอาศัยความเอื้ออาทรของผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงหนึ่งรอยยิ้มได้ตลอดเวลา

บริจาค
การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2562 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112