ไทย | English  
 

การระดมเงินทุน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณในการนำความหวังและรอยยิ้มมาสู่เด็กทั่วโลก งานของเรามีความเป็นไปหากได้ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของผู้คนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกับคุณ เราทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในการช่วยเหลือเด็กของ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

 

แนวทางของเราในการระดมเงินทุน

1.งานและกิจกรรมการระดมเงินทุนทั้งหมด ต้องเป็นไปตามภารกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
2.มูลนิธิสร้างรอยยิ้มไม่สนับสนุนงานใดๆ ที่รวมทั้ง การทำการตลาด การขายแบบเคาะประตู กิจกรรมที่รุนแรงหรืออันตราย หรือ การขายหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
3.หากองค์กรอื่น นอกจากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จะได้รับประโยชน์จากการระดมเงินทุน เราขอให้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.การให้ผ่านการระดมเงินทุน เป็นการให้แก่หน่วยงานมูลนิธิสร้างรอยยิ้มทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือเด็กส่วนใหญ่ เราจะใช้สิ่งที่คุณให้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด โดยไปรวมกับการให้ของคนอื่น
5.เพื่อปกป้องความลับของผู้บริจาคของเรา มูลนิธิสร้างรอยยิ้มจะไม่เผยแพร่รายชื่อผู้บริจาค
6.มูลนิธิสร้างรอยยิ้มไม่สามารถรับประกันสำหรับโฆษก ตัวแทน หรือ การเฉลิมฉลองสำหรับการจัดงานของคุณ เนื่องจากจำนวนคำร้องที่เราได้รับ
7.มูลนิธิสร้างรอยยิ้มไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุน ชักชวนให้เป็นผู้สนับสนุน หรือ ชำระคืนค่าใช้จ่ายในการจัดงานระดมเงินทุนของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณว่าจ้างผู้รับประกัน/ผู้สนับสนุน สำหรับงานของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งใดๆ กับการดำเนินการชักชวนของเรา
8.มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษี สำหรับการบริจาคสินค้าหรือบริการในการจัดงานของคุณ
9.มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้มีการใช้ชื่อ และโลโก้ของเรา ในสื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมทั้ง ใบปลิว โปสเตอร์ เว็บไซต์ เป็นต้น
10.ผู้ระดมเงินทุนต้องมีวัสดุส่งเสริมการขายที่ได้รับการตรวจสอบและให้อนุญาตโดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ก่อนที่จะสามารถใช้ สื่อส่งเสริมการขายทั้งหมดของคุณ ต้องระบุ:

          ก. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มิใช่ผู้สนับสนุนงาน

          ข. มีการระดมเงินทุนโดยคุณ/องค์กรของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

 

ความรับผิดชอบของผู้จัดงาน

1.แบบฟอร์มคำร้องขอระดมเงินทุน ต้องถูกยื่น อย่างน้อย 45 วันก่อนที่คุณจะจัดงานหรือกิจกรรม
2.แบบฟอร์มให้อนุญาตในการระดมเงินทุน ต้องถูกลงชื่อและส่งคืนให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อขออนุญาต อย่างน้อย 14 วัน ก่อนที่คุณจะจัดงานระดมเงินทุน
3.ต้องมีการยื่นคำร้องใหม่สำหรับการจัดงานใหม่หรือกิจกรรม
4.งานระดมเงินทุนหรือผู้จัดงาน/ผู้สนับสนุน/องค์กร ตกลงที่จะจ่ายชดเชย จ่ายคืน และ คุ้มครองมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จากและสำหรับการเรียกร้องใดๆ ทั้งปวง การทวงถาม ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย พันธะหนี้สิน ภาระหนี้สิน ค่าเสียหาย การเรียกคืน และการขาดตกบกพร่อง รวมทั้ง ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าทนายที่สมเหตุสมผลที่จะเกิดขึ้น หรือที่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้รับที่เกิดขึ้น เป็นผลตามมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการจัดงานระดมเงินทุนหรือการอุทธรณ์ ผู้จัดงาน/ผู้สนับสนุน/การปฏิบัติตามสัญญาขององค์กร ตามที่ระบุในแนวทางดังกล่าวนี้
5.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดงาน เป็นความรับผิดชอบของผู้ระดมเงินทุนในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายจะไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ของรายรับโดยรวม
6.ผู้จัดงานจะแจ้งให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มทราบเกี่ยวกับส่วนของเงินบริจาค ราคาตั๋วเข้างาน หรือ จำนวนรายได้ (เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินจริง) ที่จะถูกส่งให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
7.ผู้จัดงานจะรับผิดชอบในการรับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือ การประกันที่จำเป็น
8.ต้องมีการแจ้งให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดงาน/รณรงค์ เมื่อมีการให้อนุญาต หากเหตุเอื้ออำนวย มูลนิธิสร้างรอยยิ้มอาจแจ้งให้คุณยกเลิกการจัดงานหรือกิจกรรมการระดมเงินทุน คุณต้องปฏิบัติตามคำตัดสินขององค์กร และตกลงที่จะยกเลิก หากมีคำสั่ง

 

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ตกลงที่จะจัดส่ง:

1.หนังสือยืนยันการให้อนุญาตของคุณสำหรับการระดมเงินทุน ในนามของ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
2.เครื่องมือระดมเงินทุน ที่รวมทั้ง วัสดุที่ได้รับอนุญาตที่มีโลโก้ของเรา
3.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสำหรับผู้บริจาค ที่บริจาคเงินและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ ตามที่กฎหมายกำหนด
4.การระบุงานในปฏิทินการจัดงาน ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
5.การเข้าไปยังหน้าเกี่ยวกับการระดมเงินทุนส่วนตัว (คือ หน้า One Smile)


 
SHARE    
ช่วยเหลือ
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยอาศัยความเอื้ออาทรของผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงหนึ่งรอยยิ้มได้ตลอดเวลา

บริจาค
การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2562 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112